Ffôn: 01286 672 717

A- A A+
Gofal Golwg
image

Safon newydd mewn prawf llygaid - Lladaenu cost am ofal eich llygaid.

Gyda’ch golwg mor werthfawr, rydym o’r farn eich bod yn haeddu y gofal gorau posibl. Gyda’r dechnoleg ddiweddaraf mae’n bosibl archwilio cefn eich llygaid yn fwy manwl nac erioed. Gall hyn yn aml ddangos awydd o newidiadau iechyd cyffredinol e.e pwysedd gwaed new glefyd siwgr.

Mae’r cynllun yn costio £12.00 y mis am leiafrif o ddwy flynedd ac mae ar gael i bawb.

Gellir talu am bob archwiliad ychwanegol sy’n gystylltiedig a Gofal Golwg ar wahan pe baech yn dewis peidio ymuno a’r cynllun.

Cynhwsir y profion isod o dan cynllun Gofal Golwg:

15% o ostyngiad ar unrhyw waith atgyweitio.

10% o ostyngiad ar unrhyw hylif lensys cyffwrdd.

Pris arbennig am ynrhyw lenses cyffwrdd ychwanegol.

GOSTYNGIAD O 30% AR GOST EICH SBECTOL


(Ddim ar gael ar y cyd ag unrhyw hynnig arall) Cynllun Lensys Cyffwrdd Mae cost eich cynllun Lensys Cyffwrdd yn cynnwyd HOLL fanteision Gofal Golwg.